Klik op de tekeningen voor meer informatie
kiezen en stemmen
  • kiezen en stemmen
  • kiezen en stemmen
  • kiezen en stemmen
  • kiezen en stemmen
  • kiezen en stemmen
  • kiezen en stemmen
2. Verkeer en Vervoer Terug terug Afdrukken
De vind je standpunten van de partijen.
Schrijf eerst je eigen mening op over het aanleggen van nieuwe wegen,
de kosten van autorijden, het openbaar vervoer en vliegvelden.
Vergelijk dan jouw mening met de standpunten van de partijen.
CDA
• Wie auto rijdt, betaalt.
• Schiphol moet kunnen groeien.
Christen Unie
• Betalen voor autogebruik, niet voor autobezit.
• Geen vrachtvervoer op zondag.
• Geen uitbreidingvan luchthavens in de provincies.
D66
• Betalen voor autogebruik, in plaats van voor autobezit.
• Veel metrotreinen in de spits.
Groen Links
• Geen nieuwe wegen aanleggen.
• Betalen per kilometer.
• Fietsen en reizen per trein wordt sterk gestimuleerd.
• Meer trams rondom de steden.
• Luchthavens mogen niet meer groeien.
Partij van de Arbeid
• Openbaar vervoer moet veiliger, betrouwbaarder worden en betere service bieden.
• Betalen voor autogebruik in plaats van voor autobezit.
Partij van de Dieren
• Geen nieuwe luchthavens in de provincie.
• Betalen per kilometer.
• Bepasting op vliegtuigbenzine.
• Geen nieuwe wegen bij natuurgebieden.
PVV
• Nieuwe wegen aanleggen.
• Niet betalen per kilometer.
• Schiphol mag groeien.
SGP
• Betalen per kilometer.
• Schone vormen van vervoer stimuleren.
• Rijbewijs vanaf 17 jaar met rijden onder begeleiding.
SP
• Niet betalen per kilometer.
• Mensen met een beperking voortaan gratis parkeren.
• Nieuw spoor aanleggen en de NS moet zijn service verbeteren.
• Gemeenten krijgen meer te zeggen over taxivervoer.
• Schiphol mag niet groeien. Vliegveld Twente dicht.
ToN
• Mensen moeten meer thuis gaan werken.
• De benzine goedkoper maken.
VVD
• Meer wegen aanleggen.
• Makkelijker maken om nieuwe wegen aan te leggen.
• Niet betalen per kilometer.
• Mensen moeten dichter bij het werk gaan wonen en meer thuis werken.
• Openbaar vervoer verbeteren.
 

een website van de stichting CLOC en Bureau Edubooks & Training, met dank aan Prodemos
css          html