Klik op de tekeningen voor meer informatie
kiezen en stemmen
  • kiezen en stemmen
  • kiezen en stemmen
  • kiezen en stemmen
  • kiezen en stemmen
  • kiezen en stemmen
  • kiezen en stemmen
8. Immigratie Afdrukken
Hier vind je standpunten van de partijen.
Schrijf eerst je eigen mening op over de kosten van de gezondheidszorg,
de manier waarop zorg wordt aangeboden, euthanasie en orgaandonatie.
Vergelijk dan jouw mening met de standpunten van de partijen.
CDA
• AWBZ terugbrengen tot oorspronkelijke doelstellingen,
• onderdelen overhevlen naar de Wmo.
• Meer toezicht op inkomsen van medisch specialisten.
• Het bouwen van meergeneratiewoningen stimuleren.
Christen Unie
• Eigen risico wordt afhankelijk van inkomen.
• Stervensbegelediing in het basispakket.
• Kleine ziekenhuizen in stand houden.
• Wijkteams voor zorg aan zieken en ouderen.
• Alcohol kopen vanaf 18 jaar.
D66
• Afschaffen van eigen risico, invoering eigen bijdrage.
• AWBZ voortaan alleen voor zware zorg die lang duurt.
• Nederlanders hebben recht op zorg in een ander land dan Nederland.
• Wiet op doktersvoorschrift in het basispakket.
Groen Links
• Niet bezuiningen op zorg, maar zorg beter en goedkoper organiseren.
• Basispremie en eigen risico afhankelijk van inkomen. Zorgtoeslag afschaffen.
• Eenvoudigere keuze voor PGB.
• Zorg in de wijk stimuleren.
• Alle mensen zijn voortaan donor, ze moeten zelf aangeven als ze dat niet willen.
Partij van de Arbeid
• Zorg bij de mensen in de buurt.
• Nieuwe ideeën zorg voor ouderen stimuleren, zoals nieuwe woonvormen.
• Kleine nominale premie voor iedereen afhankelijk van inkomen. Zorgtoeslag dan overbodig.
• Meer aandacht voor vrijwillig levenseinde en stervensbegeleiding.
• All mensen zijn voortaan donor, ze moeten zelf aangeven als ze dat niet willen.
Partij voor de Dieren
• Meer generatiewonen stimuleren.
• Geen verhoging eigen risico in de zorg.
PVV
• Geen verhoging eigen risico in de zorg.
• Kleinere zorginstellingen en zorg in de buurt.
• 10.000 extra zorgmedewerkers.
SGP
• Bescherming leven in de Grondwet. Vrijwillige euthanasie verbieden.
• Meer geld voor stervensbegeleiding.
• AWBZ moet blijven voor mensen met een blijvende ziekte of beperking.
• Zorg weer in de wijk. Eigen risco afhankelijk van inkomen.
• Orgaandonatie is persoonlijke keeze mensen.
SP
• Geen concurrentie in de zorg.
• Prenie zorgverzekering afhankelijk van inkomen. Geen verhoging eigen risico.
• Zoveel mogelijk zorg in de buurt.
• Iedereen krijgt zorg, ook als ze niet verzekerd zijn.
• Mensen vragen donor te worden.
ToN
• AWBZ beperken. Langdurige zorg ouderen en gehandicapten blijft.
• Meer generatiewoningen bouwen.
• Meer concurrentie in de zorg.
VVD
• Kinderopvang goedkoper maken.
• Eigen risico 300 euro per jaar.
• Zelf het ziekenhuis en de specialist kunnen kiezen.
• Mensen mogen kiezen hoe te leven en hoe te sterven.
 

een website van de stichting CLOC en Bureau Edubooks & Training, met dank aan Prodemos
css          html