Klik op de tekeningen voor meer informatie
kiezen en stemmen
  • kiezen en stemmen
  • kiezen en stemmen
  • kiezen en stemmen
  • kiezen en stemmen
  • kiezen en stemmen
  • kiezen en stemmen
6. Werk en uitkeringen Terug terug Afdrukken
Hier vind je standpunten van de partijen.
Schrijf eerst je eigen mening op over de AOW-leeftijd, de WW-uitkering,
hoe mensen met een beperking aan werk te helpen
en hoe om te gaan met mensen die geen werk kunnen vinden.
Vergelijk dan jouw mening met de standpunten van de partijen.
CDA
• AOW-leeftijd in stappen verhogen naar 67 jaar.
• WW-uitkering niet langer dan 1 jaar.
• Lagere bonus bij ontslag.
• Jongeren die problemen geven naar opvoedingskamp sturen.
Christen Unie
• AOW-leeftijd in stappen verhogen naar 67 jaar.
• Werknemers krijgen eigen budget voor scholing of verlof.
• Als de lonen stijgen, krijgen mensen zonder werk een hogere uitkering.
D66
• AOW-leeftijd in stappen verhogen naar 67 jaar.
• WW-uitkering korter maar hoger.
• Werklozen worden verplicht bijgeschoold.
• Makkelijker maken iemand te ontslaan.
• Lagere inkomens krijgen belastingverlaging.
Groen Links
• AOW-leeftijd afhankelijk van hoe lang je hebt gewerkt.
• Elke werknemer krijgt een eigen scholingsbudget.
• WW-uitkering maximaal 1 jaar. Kraamverlof voor partners van 2 dagen naar 2 weken.
• Langer werkloos dan 1 jaar, dan afspraken maken met gemeente over scholing en (vrijwilligers)werk.
• Bedrijven zijn verplicht mensen met een beperking in dienst te nemen.
Partij van de Arbeid
• AOW-leeftijd in stappen verhogen naar 67 jaar. Mensen die kunnen, moeten langer werken.
• Werkgevers moeten oudere werknemers aan het werk houden.
• Bedrijven krijgen subsidie als ze mensen aannemen die moeilijk aan het werk komen.
• Gemeenten gaan jongeren met een beperking aan het werk helpen.
• Werknemers hebben recht op scholing en zijn verplciht scholing te volgen.
Partij voor de Dieren
• AOW-leeftijd stapsgewijs verhogen naar 67 jaar.
• Stimuleren dat mensen met een uitkering gaan werken.
• Stimuleren dat langdurig werkelozen maatschappelijke taken gaan vervullen.
• WW-uitkering maximaal 1 jaar.
• Gelijke beloning voor mannen en vrouwen per wet regelen.
PVV
• AOW-leeftijd blijft 65 jaar.
• Roemenen en Bulgaren mogen niet in Nederland werken.
• Mensen ontslaan wordt niet makkelijker.
SGP
• AOW-leeftijd in stappen verhogen naar 67 jaar.
• Onderzoeken of uitkering te combineren is met vrijwilligerswerk.
• Het verschil tussen loon en uitkering moet groter.
• WW-uitkering maximaal anderhalf jaar.
• Bedrijven krijgen subsidie om mensen aan te nemen die moeilijk aan het werk komen.
SP
• AOW-leeftijd blijft 65 jaar.
• Niet makkelijker maken om iemand te ontslaan. Discriminatie bij solliciteren tegengaan.
• Grote bedrijven moeten meer mensen met een beperking en (deels) arbeidsongeschikten aannemen.
• Uitkeringen en minimumloon in vier jaar met 5% verhogen.
• Een tijdelijk contract geeft eerder recht op een vast contract. En ook recht op ontslagvergoeding.
ToN
• AOW-leeftijd blijft 65 jaar.
• Uitkeringen en salarissen van ambtenaren niet verhogen.
• AOW-uitkering wordt wel hoger.
• Mensen die niet willen werken, krijgen geen uitkering.
VVD
• AOW-leeftijd in stappen verhogen naar 67 jaar. Dit geldt niet voor mensen die op hun 65-ste al 45 jaar hebben gewerkt.
• WW-uitkering wordt hoger, de lengte wordt korter. Als alles duurder wordt, gaan uitkeringen omhoog.
• Alleen mensen met een beperking helpen bij het vinden van werk.
• Meer speurwerk naar mensen die geen recht hebben op een uitkering.
 

een website van de stichting CLOC en Bureau Edubooks & Training, met dank aan Prodemos
css          html